Tố chất phù hợp theo học

– Học lực khá
– Yêu thích kỹ thuật, khám phá, tìm tòi máy móc, thiết bị
– Có khả năng học các môn tự nhiên
– Có tư duy logic, khả năng tự học, tự nghiên cứu

nội dung đào tạo chính

– Công nghệ bảo quản và chế biến nguyên liệu thực phẩm
– Công nghệ sản xuất cồn, rượu, bia và nước giải khát
– Công nghệ các sản phẩm từ cây nhiệt đới

Cơ hội nghề nghiệp

Vận dụng được các kỹ thuật công nghệ trong chế biến thực phẩm như chế biến thịt, trứng, sữa, chế biến chè, sản xuất rượu bia nước giải khát… ;